Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.9.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i innych zwanych dalej towarem

Ogłoszenie 21.09.2018r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja 3.10.2018r

Wyjaśnienia 9.10.2018r

Wyjaśnienia 15.10.2018r

Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018r

Zawiadomienie o wyborze ofert 16.11.2018r

Zawiadomienie o wyborze ofert 19.11.2018r