Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1e, ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych zamieszczamy wykaz darowizn otrzymanych w 2020 roku.

 

Darowizny 2023

 

Darowizny 2022

 

Darowizny 2021

 

Darowizny 2020