Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii mieści się na parterze bloku H. Składa się z sali intensywnego nadzoru (4 łóżka) i separatki (1 łóżko). Sale są klimatyzowane, posiadają pełny zakres monitoringu. Poszczególne stanowiska dla pacjentów są oddzielone od siebie, posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego. Wszystkie są również monitorowane centralnie. Oddział, oprócz dużego zaplecza gospodarczo-socjalnego, posiada specjalną łazienkę umożliwiającą pełną toaletę pacjentów nieprzytomnych i niepełnosprawnych.

Oddział nasz zajmuje się kompleksową opieką chorych będących w stanie zagrożenia życia, u których występują znaczne zaburzenia podstawowych czynności układu oddechowego, krążenia czy procesów metabolicznych. Fachowa obsada lekarsko-pielęgniarska zapewnia całodobowy dyżur, prowadzenie znieczuleń pacjentów poddawanych operacjom.

Do wykonywania tych zadań oddział jest przygotowany zarówno pod względem kwalifikacji kadry medycznej, jak i pod względem wyposażenia w najnowszy sprzęt umożliwiający stały nadzór nad parametrami życiowymi pacjenta.