Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Składa się z sali intensywnego nadzoru i separatki. Sale są klimatyzowane, posiadają pełny zakres monitoringu. Poszczególne stanowiska dla pacjentów są oddzielone od siebie, posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego. Oddział, oprócz dużego zaplecza gospodarczo-socjalnego, posiada specjalną łazienkę umożliwiającą pełną toaletę pacjentów nieprzytomnych i niepełnosprawnych.
Oddział  zajmuje się kompleksową opieką chorych będących w stanie zagrożenia życia, u których występują znaczne zaburzenia podstawowych czynności układu oddechowego, krążenia czy procesów metabolicznych.
Oddział  AiIT jest przygotowany zarówno pod względem kwalifikacji kadry medycznej,  jak i pod względem wyposażenia w sprzęt umożliwiający stały nadzór nad parametrami życiowymi pacjenta.

ODDZIAŁEM KIERUJE:

lek. Krzysztof Poznański

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

ZEPÓŁ LEKARSKI:

lek. Elżbieta Szutka

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Elżbieta Maćkowiak- Świergoń

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Maciej Inglot

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Renata Stępień – Święs

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Katarzyna Pokryszka

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Oponowicz

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Adam Domański

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Ałła Wakulczyk

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

PIELEGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Agnieszka Strojna

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki