Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
mgr Anna Cencora
– specjalista medycznej diagnostyki laboratoryjnej,
– specjalista zdrowia publicznego,
nr tel. tel : 166328161

Punkt pobrań z rejestracją : nr tel.: 16 6328162
Pracownia biochemii z immunochemią, nr tel.: 16 632 8163