Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Projekt dofinansowany ze środków subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych Funduszu Medycznego.
Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/FM/SMPL/136/MDSOR/2023/1155/281.
Wartość dofinansowania: 10 399 131 zł.
Całkowita wartość projektu: 10 399 131 zł.
Okres realizacji: 1 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku.
Cel projektu: poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość, dostępność i bezpieczeństwo udzielanych przez SPZOZ w Lubaczowie świadczeń poprzez pozyskanie sprzętu i wyposażenia oraz spełnienie wymagań jakościowych dotyczących nowoczesnej infrastruktury i użytkowania wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.