Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W  LUBACZOWIE

 

przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i zażaleń

w poniedziałki w godzinach  od 8 do 13

W pozostałe dni w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

w godzinach od 13 do 15

 

w siedzibie SP ZOZ w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168

telefon:   16 632 81 00

 

Skargi i wnioski można składać również  do:

Wydziału Obsługi Klienta i Profilaktyki Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub w Punkcie Obsługi Klienta
  • wysłać pocztą na adres oddziału wojewódzkiego
  • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP /pn44s4o7hk/SkrytkaESP
  • przesłać skargę na adres e-mail skargi@nfz-rzeszow.pl
  • złożyć ustnie skargę do protokołu w godzinach pracy oddziału
  • wysłać faksem pod numer 17 86 04 228

Ponadto Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

  • Rzecznika Praw Pacjentaul. Płocka 11/13, 01-231 WarszawaBezpłatna i czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu Infolinia Rzecznika: 800 190 590www.gov.pl/rpp oraz kancelaria@rpp.gov.p
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do właściwej dla tego lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej – www.nil.org.pl
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych – https://www.nipip.pl
  • Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 Warszawafax: 22 531-03-01godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00

Pliki do pobrania:

Tryb składania i przyjmowania skarg i wniosków