Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Piotr Cencora
Dyrektor SP ZOZ Lubaczów

lek. med. Krzysztof Poznański
z-ca dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ Lubaczów

 

mgr Alina Huk
Główny Księgowy SP ZOZ Lubaczów