Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
tel: +48 (16) 632-81-00
fax: +48 (16) 6328110
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iodo@szpital.lubaczowski.comSzczegółowy wykaz numerów na poszczególne oddziały szpitala znajduje się poniżej.

 

Sekretariat

+48 (16) 632-81-00

 – Fax

+48 (16) 632-81-10

Dział finansowo – księgowy

+48 (16) 632-81-15

  – Główny księgowy

+48 (16) 632-81-04

  – Kasa

+48 (16) 632-81-11

Radca prawny

+48 (16) 632-81-16

Poradnia chirurgii ogólnej

+48 (16) 632-81-74

Pomoc doraźna

+48 (16) 632-81-26

Oddział Neonatologiczny
– Dyż. Lek. Oddz. Neonatologicznego

+48 (16) 632-81-66

– Dyż. Piel. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-82-06

– Sala noworodków

+48 (16) 632-81-21

Oddział ginekologiczno – położniczy
– Dyż. Lek. Oddz. Gin. – Położ.

+48 (16) 632-81-37

– Dyż. Poł. Oddz. Gin. – Położ.

+48 (16) 632-81-32

– Dyż. Piel. Oddz. Gin. – Położ.

+48 (16) 632-81-21

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
– Dyż. Piel. Oddz. Ortopedii

+48 (16) 632-81-58

– Sekr. Oddz. Ortopedii

+48 (16) 632-81-79

– Dyż. Piel. Oddz. Ortopedii

+48 (16) 632-81-46

Dział kadrowo – płacowy

+48 (16) 632-81-14

 – Płace

+48 (16) 632-81-60

Dział zamówień publicznych

+48 (16) 632-81-16

Kierownik kuchni + magazynier

+48 (16) 632-81-22

Blok operacyjny

+48 (16) 632-81-13

Pracownia Rentgeno-Diagnostyki (RTG)
Rejestracja telefoniczna

+48 (16) 632-81-28

Pracownia Tomografii Komputerowej

+48 (16) 632-81-28

+48 (16) 632-81-85

rtg@szpital.lubaczowski.com

Kierownik Pracowni RTG/TK

+48 (16) 632-81-85

Oddział pediatryczny (dziecięcy)
– Sekr. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-53

 – Dyż. Piel. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-34

– Dyż. Lek. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-52

– Ord. Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-55

– Oddziałowa Oddz. Pediatrycznego

+48 (16) 632-81-54

Oddział chorób wewnętrznych
 – Dyż. Piel. Oddz. Wewnętrz. – I blok

+48 (16) 632-81-25

– Dyż. Piel. Oddz. Wewnętrz. – II blok

+48 (16) 632-81-84

– Dyż. Lek. Oddz. Wewnętrz.

+48 (16) 632-81-36

– Ord. Oddz. Wewnętrz.

+48 (16) 632-81-80

– Oddziałowa Oddz. Wewnętrz

+48 (16) 632-81-83

Dział metodyczno – organizacyjny

+48 (16) 632-81-12

  – Dział Rozliczeń i Analiz

+48 (16) 632-81-43

  – Ruch Chorych

+48 (16) 632-81-19

  – Dietetyk

+48 (16) 632-81-19

Pielęgniarka naczelna

+48 (16) 632-81-56

Pielęgniarka epidemiologiczna

+48 (16) 632-81-59

Portiernia

+48 (16) 632-81-24

Apteka zakładowa

+48 (16) 632-81-20

Laboratorium
 – Bank Krwi

+48 (16) 632-81-27

– Kierownik Laboratorium

+48 (16) 632-81-61

– Pokój Asystentów

+48 (16) 632-81-62

 – Pracownia Biochemii

+48 (16) 632-81-63

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
– Dyż. Lek. ZOL

+48 (16) 632-81-75

– Dyż. Piel. ZOL

+48 (16) 632-81-33

Oddział chirurgiczny ogólny
– Dyż. Piel. Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-31

– Dyż. Lek. Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-35

– Dyż. Lek. Nocna Chirurgii

+48 (16) 632-81-72

– Ord. Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-70

– Oddziałowa Oddz. Chirurgii

+48 (16) 632-81-71

Dział administracyjno – techniczny

+48 (16) 632-81-18

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

+48 (16) 632-81-88

  – Zaopatrzenie

+48 (16) 632-81-17

Specjalista BHP

+48 (16) 632-82-13

Ambulatorium chirurgiczne

wew 219

Centralna sterylizatornia

+48 (16) 632-81-30

Szpitalny Oddział Ratunkowy

+48 (16) 632-81-03

– Dyż. Lek. SOR

+48 (16) 632-81-81

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
– Ord. Oddz. OAIT

+48 (16) 632-81-40

– Dyż. Piel. Oddz. OAIT

+48 (16) 632-81-42

– Dyż. Lek. Oddz. OAIT

+48 (16) 632-81-41

Oddział rehabilitacyjny
 – Dyż. Piel. Oddz. Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-38

– Ord. Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-90

– Pok. Piel. Koordynującej

+48 (16) 632-81-91

– Dyż. Lek. Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-92

– Sala Rehabilitacji

+48 (16) 632-81-93