Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
tel: +48 (16) 632-81-00
fax: +48 (16) 6328110
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iodo@szpital.lubaczowski.com
  Szczegółowy wykaz numerów na poszczególne oddziały szpitala znajduje się poniżej.

   

  Sekretariat: +48 (16) 632-81-00
  Dział kadrowo – płacowy: +48 (16) 632-81-14
  -Płace: +48 (16) 632-81-60
  Dział metodyczno – organizacyjny: +48 (16) 632-81-12
  -Ruch Chorych: +48 (16) 632-81-19
  Dietetyk: +48 (16) 632-81-19
  Dział administracyjno – techniczny: +48 (16) 632-81-18
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: +48 (16) 632-81-88
  Dział finansowo – księgowy: +48 (16) 632-81-15
  -Główny księgowy: +48 (16) 632-81-04
  -Kasa: +48 (16) 632-81-11
  -Zaopatrzenie: +48 (16) 632-81-17
  Dział zamówień publicznych: +48 (16) 632-81-16
  Dział Rozliczeń i Analiz: +48 (16) 632-81-43
  Kierownik Działu Informatyki: +48 (16) 632-81-06
  -Informatycy: +48 (16) 632-81-05
  Specjalista BHP: +48 (16) 632-82-13
  Pielęgniarka Naczelna: +48 (16) 632-81-56
  Pielęgniarka Epidemiologiczna: +48 (16) 632-81-59

  Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 (16) 632-81-03
  Dyżurny Lekarz SOR: +48 (16) 632-81-81
  Izba Przyjęć Planowana: +48 (16) 632-81-44

  Rejestracja telefoniczna: +48 (16) 632-81-28
  Rejestracja na badania: +48 (16) 632-81-94
  Pracownia Tomografii Komputerowej: +48 (16) 632-81-28
  Kierownik Pracowni RTG/TK: +48 (16) 632-81-85

  Bank Krwi: +48 (16) 632-81-27
  Kierownik Laboratorium: +48 (16) 632-81-61
  Pokój Asystentów: +48 (16) 632-81-62
  Pracownia Biochemii: +48 (16) 632-81-63

  Poradnia Chirurgiczna: +48 (16) 632-81-74
  Poradnia Ortopedyczna: +48 (16) 632-81-95
  Poradnia Ginekologiczna +48 (16) 632-81-87

  Sekretarka Oddziału: +48 (16) 632-81-53
  Dyżurka Lekarska: +48 (16) 632-81-52
  Dyżurka Pielęgniarska +48 (16) 632-81-34
  Ordynator Oddziału +48 (16) 632-81-55
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-54

  Centralna Sterylizatornia: +48 (16) 632-81-30

  Apteka Zakładowa: +48 (16) 632-81-20

  Sekretarka Oddziału: +48 (16) 632-81-79
  Dyżurka Pielęgniarska +48 (16) 632-81-46
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-58

  Sekretarka Oddziału: +48 (16) 632-81-67
  Dyżurka Lekarska: +48 (16) 632-81-37
  Dyżurka Pielęgniarska +48 (16) 632-81-32
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-69
  Dyżurka Położnych +48 (16) 632-81-68
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-54

  Blok Operacyjny: +48 (16) 632-81-13
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-76

  Sala noworodków: +48 (16) 632-81-21
  Dyżurka Lekarska: +48 (16) 632-81-66
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-57

  Dyżurka Pielęgniarska: +48 (16) 632-81-33
  Dyżurka Lekarska: +48 (16) 632-81-75

  Sekretarka Oddziału: +48 (16) 632-81-89
  Dyżurka Pielęgniarska +48 (16) 632-81-31
  Dyżurka Lekarska +48 (16) 632-81-35
  Pielęgniarka Oddziałowa +48 (16) 632-81-71
  Gabinet Gastroskopii +48 (16) 632-81-73

  Sekretarka Oddziału: +48 (16) 632-81-83
  Dyżurka Pielęgniarska +48 (16) 632-81-25
  Dyżurka Lekarska +48 (16) 632-81-36
  Ordynator Oddziału +48 (16) 632-81-80

  Pokój Pielęgniarki Koordynującej: +48 (16) 632-81-91
  Dyżurka Pielęgniarska +48 (16) 632-81-38
  Dyżurka Lekarska +48 (16) 632-81-92
  Ordynator Oddziału +48 (16) 632-81-90
  Sala Rehabilitacji +48 (16) 632-81-93