Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ w Lubaczowie realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych, ćwiczeń/zabiegów (zgodnie ze schorzeniem, urazem), farmakoterapii. Czas rehabilitacji 3- 6 tyg. min 5 zabiegów dziennie, realizowanych w cyklach do- i popołudniowych prze z 6 dni w tygodniu.

Zakres leczenia usprawniającego obejmuje rehabilitację narządów ruchu z uwzględnieniem wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych), neurologicznych, reumatologicznych i innych.
Pacjenci kierowani są na oddział przez lekarzy specjalistów (neurologii, ortopedii, reumatologii, rehabilitacji medycznej) w momencie, kiedy niemożliwe jest osiągnięcie efektów leczenia w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent wymaga całodobowego fachowego nadzoru, oraz przyjmujemy pacjentów bezpośrednio z oddziałów szpitala w Lubaczowie oraz innych szpitali naszego województwa.

Realizujemy również potrzeby w zakresie rehabilitacji leczniczej na pozostałych oddziałach naszego szpitala (interna, OIOM, chirurgia, pediatria).

Na pierwszym piętrze funkcjonuje Gabinet Rehabilitacji Ambulatoryjnej dla pacjentów dochodzących z poza szpitala.

W oddziale rehabilitacji zatrudniony jest wykwalifikowany personel medyczny: 1 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, 1 lekarz neurolog specjalista rehabilitacji medycznej, 12 pielęgniarek (w tym 2 magistrów), 9 fizjoterapeutów (w tym 3 magistrów, 4 w trakcie studiów), logopeda, sekretarka medyczna.

Grupa schorzeń kwalifikowanych do leczenia usprawniającego w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej finansowanych przez NFZ:
– porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii
– skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii
– usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i rozległych korekcji
– usprawnianie protezowanych po amputacjach
– zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym
– zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym
– choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoły algodystroficzne i zaburzeń ukrwienia kości
– wady rozwojowe – etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym.

Oddział Rehabilitacji funkcjonuje od 05.01.2004r., mieści się na IV piętrze nowego budynku szpitala SP ZOZ w Lubaczowie, jest oddziałem 32 łóżkowym. Sale chorych są 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział Rehabilitacyjny wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający wykwalifikowany personel medyczny do szybkiej i skutecznej rehabilitacji pacjentów ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych i ortopedycznych.

Oferujemy świadczenia z zakresu:

1. FIZYKOTERAPII:
– Ciepłolecznictwo: parafango
– Krioterapia miejscowa
– Hydroterapia: wirówki kkg, kkd
– Światłolecznictwo: lampa Sollux, laser
– Magnetoterapia: magnetronik, terapuls
– Inhalacje
– Elektroterapia: (m.in. tens, prąd Traberta, elektrostymulacja, tonoliza, prądy Kotz’ a, kąpiel czterokomorwa)

2. KINEZYTERAPII:
– Gimnastyka poranna dla pacjentów całego oddziału
– Gimnastyka grupowa i indywidualna (ćwiczenia w dyskopatii, ogólnousprawaniające)
– Kinezyterapia przyłóżkowa
– Indywidualna terapia zajęciowa

3. MASAŻ RĘCZNY I WIBRACYJNY (AQVAVIBRON)

4. TRENING RELAKSACYJNY – MUZYKOTERAPIA

5. KOMPLEKSOWA OPIEKA PSYCHOLOGA I PRACOWNIKA SOCJALNEGO

6. DORADZTWO I POMOC DIETETYKA

Ad.2
Sala do ćwiczeń indywidualnych wyposażona jest w dwa UGUL-e, rotory kończyn dolnych i górnych, tablice do ćwiczeń manualnych dłoni, Aktiv, stół pionizacyjny, drabinki do ćwiczeń oraz piłki, laski do ćwiczeń, drobny sprzęt do ćwiczeń manualnych.

Sala do ćwiczeń ogólnousprawniających wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń firmy Kettler: atlas, bieżnia, wioślarz, trenażer eliptyczny, stepper, ergonometr rowerowy, tor do nauki chodzenia.

Pracujący na oddziale personel (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci) zapewniają miłą, ciepłą i rodzinną atmosferę, sprzyjającą szybkiej i efektywnej rehabilitacji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Profesjonalna, kompleksowa obsługa, opieka i pielęgnacja pacjenta, przestronne jasne wnętrza, czystość i estetyka, to główne zalety naszego oddziału.

Więc :           Z A P R A S Z A M Y!