Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Cennik usług medycznych SP ZOZ w Lubaczowie

 

 

Zarządzenie Nr 54/2023

 

 

Cennik usług medycznych (od 01.01.2024)

 

Aneks do cennika