Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

e-Rejestracja do poradni specjalistycznych naszego szpitala odbywa się poprzez portal PSIM

Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Województwa Podkarpackiego. W ramach projektu PSIM udostępniane są elektroniczne usługi, czyli usługi realizowane drogą elektroniczną (przez Internet). Należą do nich m.in. e-informacja i e-rejestracja.

 

Aby skorzystać z e-rejestracji (rejestracji online) należy zarejestrować się w Podkarpackim Systemie Informacji Medycznej.

Rejestracja nowego pacjenta – Zakładanie Konta (PSIM)

W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcji udostępnianych w ramach konta PSIM, należy potwierdzić swoją tożsamość zgłaszając się z dokumentem tożsamości do jednego z podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie PSIM.

 

Lista podmiotów leczniczych dostępna jest w Katalogach danych PSIM w pozycji

Podmioty Lecznicze PSIM

 

Regulamin portalu PSIM

 

Punkt potwierdzania tożsamości znajduje się w:

– Rejestracja Szpitalny Oddział Ratunkowy

– Rejestracja Poradnia Chirurgii Ogólnej