Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Stanowimy tzw. I stopień opieki neonatologicznej – sprawujemy opiekę nad wszystkimi zdrowo urodzonymi noworodkami oraz leczymy lżej chore noworodki z różnego rodzaju patologią okresu noworodkowego. Wykonujemy również komplet badań przesiewowych.

Noworodki najciężej chore, wymagające niejednokrotnie intensywnej terapii, odsyłamy do ośrodków wyższego rzędu.

W oddziale pracuje doświadczony, wykwalifikowany i stale dokształcający się zespół pielęgniarsko-lekarski: 11 pielęgniarek i 1 lekarz, wspomagany przez lekarzy z oddziału dziecięcego.

W chwili obecnej oddział liczy 12 łóżek w systemie rooming-in, w którym matki przebywają przez cały okres pobytu ze swoimi maleństwami. Dodatkowo znajdują się sale noworodkowe – do obserwacji i leczenia noworodków. Dysponujemy podstawowym sprzętem do realizacji naszych zadań: pulsoksymetrami pompami infuzyjnymi, inkubatorami, lampami do fototerapii, aparatem do wsparcia oddechu n-cpap.

Sale matek przestronne, z węzłem sanitarnym. Sala odwiedzin z prawdziwego zdarzenia, obszerniejsze i zdecydowanie lepiej wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt (inkubatory, kardiomonkitor, respirator, dużo sprzętu drobnego) sale noworodkowe.

Otaczamy opieką najmniejszych pacjentów, starając się, aby ich życiowy start odbył się w jak najbardziej sprzyjających warunkach, aktywnie propagujemy karmienie piersią.

Życzliwy i uśmiechnięty personel służy pomocą matkom i ich dzieciom przez całą dobę.