Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Stanowi I stopień opieki neonatologicznej – sprawuje opiekę nad wszystkimi zdrowo urodzonymi noworodkami oraz leczy lżej chore noworodki z różnego rodzaju patologią okresu noworodkowego. Noworodki najciężej chore, wymagające niejednokrotnie intensywnej terapii, odsyłane są  do ośrodków wyższego rzędu.
Oddział pracuje w systemie  „Rooming – in”, w którym matki przebywają przez cały okres pobytu ze swoimi maleństwami. Liczy 12 łóżeczek oraz 2 inkubatory i 1 stanowisko intensywnej terapii. Przez cały okres pobytu w szpitalu nad matką oraz dzieckiem czuwa i udziela wsparcia doświadczony, wykwalifikowany i stale dokształcający się zespół pielęgniarsko – lekarski .

W Oddziale wykonywane są :

  • podstawowe czynności pielęgnacyjne dotyczące noworodka,
  • badania przesiewowe
  • szczepienia według obowiązującego kalendarza szczepień wraz z kompleksową oceną rozwoju psychoruchowego noworodka.
  • porady związane z karmieniem piersią

Komórka dysponuje aparaturą:

  • do terapii zaburzeń oddychania – CPAP,
  • monitorującą podstawowe funkcje życiowe – pulsoksymetry
  • do monitorowania i leczenia żółtaczek patologicznych – lampy do fototerapii,
  • do ciągłego lub cyklicznego dawkowania zadanego leku – pompy infuzyjne

Otaczamy opieką najmniejszych pacjentów, starając się, aby ich życiowy start odbył się w jak najbardziej sprzyjających warunkach.
Życzliwy i uśmiechnięty personel służy pomocą matkom i ich dzieciom przez całą dobę.

ODDZIAŁEM KIERUJE:

dr n. med. Janusz Witalis

specjalista neonatolog i pediatrii

 

ZESPÓŁ LEKARSKI:

lek. Anna Rogalska

specjalista pediatrii

lek. Zdzisław Sawiński

specjalista pediatrii I stopnia

lek. Oksana Dopilka

lek. Kateryna Isachenko

lek. Nataliia Yakovenko

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

Elżbieta Skiba

specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego