Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Formularz zdarzenia niepożądanego

System zgłaszania zdarzeń niepożądanych posłuży naszemu szpitalowi do identyfikowania rozwiązań, które można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Nie jest to tylko nośnik informacji o niepowodzeniach leczniczych. Poprzez gromadzenie i analizowanie zdarzeń jakie wystąpiły podczas leczenia i opieki w naszym szpitalu, będziemy starali się opracować mechanizmy kontroli i reagowania na zdarzenia. Zgłaszanie zdarzeń jest anonimowe.