Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które przybliżą i pozwolą zrozumieć Państwu zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

 

Celem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest określenie organizacji oraz sposobu funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, jak i sposoby sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania jej przepisów.

 

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).

 

 

Najczęściej występujące incydenty, czyli zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na Cyberbezpieczeństwo to:

 • Phishing – metoda oszustwa, w której cyberprzestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak danych logowania czy danych karty bankowej.
 • Wiadomości SPAM – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne, mogące zawierać odnośniki do szkodliwego oprogramowania.
 • Kradzież tożsamości:

– Porada UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

– Porada MSWiA (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji),

 • Przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp.
 • Szkodliwe oprogramowanie.

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby na uniknięcie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni:

 • Instalacja, użytkowanie i bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
 • Aktualizowanie systemu operacyjnego urządzenia oraz aplikacji na nim zainstalowanych.
 • Sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego.
 • Korzystanie ze stron internetowych posiadających ważny certyfikat bezpieczeństwa.
 • Regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych.
 • Każdorazowa weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail.
 • Niewysyłanie danych osobowych, logowania, karty kredytowej w niezabezpieczonej treści wiadomości e-mail.
 • Unikanie odwiedzin stron zawierających darmowe pliki muzyczne, obrazy, filmy.
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.
 • Baczne obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera.

 

Podmioty oraz firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • CERT Polska,
 • CSIRT GOV,
 • CSIRT NASK,
 • CSIRT GOV,
 • pl,
 • CyberDefence24,
 • Cyberrescue,

 

Zachęcamy do zapoznania się z treściami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczeństwo w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.