Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

SZKOŁA RODZENIA 

„Trzeba widzieć kobietę, która rodząc
idzie za głosem swego instynktu. Jest
nieprawdopodobnie pełna pasji, odwagi
i siły. Gdy kobieta może rodzić w ten
sposób, gdy inaczej odbiera ból
i cierpienie, ta siła, która się wtedy
objawia, towarzyszy jej do końca życia”
Candance Whitridge

Witamy serdecznie w szkole rodzenia! – Zajęcia bezpłatne

Bycie rodzicem jest ogromnie odpowiedzialnym i często wcale niełatwym zadaniem. Bywają bowiem lepsze i gorsze dni.   Zajęcia w naszej Szkole mają Wam ułatwić odnalezienie się w tej nowej życiowej roli.

Głównym celem naszej szkoły nie jest jedynie pogłębienie Waszej wiedzy w zakresie porodu, ale przede wszystkim pomagamy Wam uwierzyć w swoje możliwości.

Personel oddziału położniczo-ginekologicznego i szkoły rodzenia jest głęboko przekonany – aby urodzić potrzebna jest nie tyle wiedza, ile wiara w swoje możliwości.

Wieloletnie doświadczenie, również osobiste, pokazuje nam, że taka wiara nie tylko wpływa na samopoczucie przyszłych rodziców, ale również pozytywnie przekłada się na przebieg porodu. Taką postawę staramy się budować i wzmacniać poprzez dzielenie się z Wami naszym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą: poprzez wykłady, dyskusje, zajęcia praktyczne, gimnastykę i ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Chcemy Wam dać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, a to oznacza, że uczciwie i rzetelnie odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości.

Od uczestników naszych zajęć wiemy, że zwykle udaje nam się zredukować nadmierny lęk przed porodem i pomóc pokonać rozmaite opory związane z obcowaniem z maleńkim dzieckiem.

Pomagamy też przygotować się do karmienia piersią przez rozwiewanie rozmaitych wątpliwości, walkę z mitami, którymi obrosła ta problematyka, oraz uczymy Was, jak poradzić sobie w     trudnych sytuacjach.

Mówimy o naturalnych, choć czasem trudnych i pozornie niezrozumiałych doświadczeniach kobiet i mężczyzn oczekujących na narodzenie dziecka.

Skoro mowa o mężczyznach, warto wspomnieć, że spora część programu przeznaczona jest właśnie dla Was! Zapraszamy!

Przede wszystkim do niczego nie zmuszamy.

Wcale nie uważamy za oczywiste, że ojcowie muszą być obecni przy porodzie swoich dzieci. Wspólny poród to decyzja rodziców!

Wierzymy, że zajęcia w naszej szkole pomogą Wam ją podjąć w taki sposób, by jak najlepiej wpłynęła na przebieg porodu i Waszą relację.

Myślicie, że czekają Was żmudne zajęcia w jeszcze jednej szkole?

Ta jest inna. Chcemy przygotować Was do wspaniałej przygody – narodzin Waszego dziecka.

Poznajmy się bliżej – osoby prowadzące zajęcia
– mgr położnictwa Teresa Pracało

Dlaczego prowadzę zajęcia z rodzicami?

Ponieważ ogromną satysfakcję daje mi to, kiedy obserwuję pary, które przychodzą na pierwsze zajęcia, są niepewne siebie, zalęknione, zaczynają wchodzić dopiero w tajniki macierzyństwa  i ojcostwa, a  odkrywają z moją pomocą swój potencjał oraz piękno narodzin swojego dziecka. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że lubię moją pracę oraz spotkania z przyszłymi rodzicami.

– mgr położnictwa Teresa Telenkiewicz

Dlaczego prowadzę zajęcia w Szkole Rodzenia?

Praca  z człowiekiem – jest tym, czym zawsze chciałam się zajmować.
Poród naturalny w pozycjach wertykalnych (moja pasja) jest ogromnym wyzwaniem współczesnego położnictwa, tak naprawdę – powrót do korzeni. Dlatego dzieląc się własnymi umiejętnościami i doświadczeniem, pragnę aby uczestnicy zajęć posiadali wiedzę
i umiejętności z zakresu:
rozpoznawania rzeczywistych potrzeb przez kobietę rodzącą,
umieli odbierać i rozumieli potrzeby oraz sygnały płynące z ciała,
byli świadomi roli instynktu w akcie porodu,
oraz zalet i możliwości fizjologii kobiecego ciała.

TROCHĘ HISTORII …
Wszystko zaczęło się w styczniu 1995 roku była to pierwsza w województwie Szkoła Rodzenia, która cały czas cieszy się ogromnym uznaniem wśród mieszkańców powiatu, a nawet województwa. W ciągu 28 lat odnosiła duże sukcesy w ogólnopolskich rankingach szkół rodzenia.

Ponad dwa tysiące kobiet i ich rodzin zostało przygotowanych do porodu. Z ogromnym sentymentem wspominamy pierwsze zajęcia, które odbywały się w Auli przy Katedrze w Lubaczowie dzięki gościnności ówczesnego proboszcza parafii ks. Józefa Dudka.

Obecnie zajęcia Szkoły Rodzenia prowadzone są w przytulnych pomieszczeniach lubaczowskiego szpitala.

Szkoła Rodzenia ściśle współpracuje z doświadczonym personelem Sali Porodowej.

Położne: Alicja Bartosiewicz, Barbara Puk, Helena Buczko, Elżbieta Kulczycka, Michna Barbara, Izabela Głowacka, Urszula Hanas, Irena Krzysiak, Elżbieta Kopciuch, Irena Misztal, Jadwiga Mosiężna, Jadwiga Niedzwiecka, Ewa Oleszycka, Barbara Ruczkal, Maria Szynal, Teresa Telenkiewicz, Elżbieta Nowakowicz, Aleksandra Syryło, Monika Powroźnik, Małgorzata Leśko, Paulina Pietryszak, Karolina Strojna-Czajkowska, Aneta Tryniecka– prowadzą porody aktywne, w pozycjach wertykalnych i bez nacięcia krocza.

Porody rodzinne               

 

Program szkoły rodzenia