Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Cele i zadania Zakładu

SP ZOZ w Lubaczowie swoja działalnością obejmuje teren powiatu lubaczowskiego zamieszkały przez około 58000 mieszkańców.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkującej teren Powiatu Lubaczowskiego oraz osobom przebywającym czasowo. Zadaniem Zakładu jest w szczególności podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.