Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działający w strukturze SP ZOZ Lubaczów jest placówką oferującą świadczenia w zakresie opieki długoterminowej dla osób dorosłych, na podstawie umowy z NFZ. Oferta skierowana jest dla osób przewlekle chorych, z upośledzoną sprawnością fizyczną, wymagających całodobowej opieki.

Zapewniamy świadczenia:

–        lekarskie,

–        pielęgniarskie,

–        opiekuńcze,

–        rehabilitację ogólną,

–        badanie i terapię logopedyczną,

–        badanie i terapię psychologiczną,

–        terapię zajęciową,

–        leczenie farmakologiczne,

–        leczenie dietetyczne

–        edukację i promocję zdrowia,

–        zaopatrzenie w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, materiały medyczne.

Przeciwwskazania do przyjęcia do ZOL:

  • stany chorobowe z niezdiagnozowanym procesem terapeutycznym wymagające hospitalizacji i diagnostyki- nie zapewniamy całodobowych dyżurów lekarskich, nie diagnozujemy chorych- bazujemy na wcześniej ustalonej diagnozie,
  • terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej ( opieka paliatywna ),
  • choroba zakaźna,
  • zaburzenia i choroby psychiczne,
  • uzależnienia :od alkoholu i środków psychoaktywnych,,
  • chorzy wentylowani mechanicznie,
  • osoby poniżej 18 roku życia,
  • osoby,które osiągnęły powyżej 40 punktów w skali Barthel.

Kontakty :

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – mgr Agnieszka Andruszewska : tel. 166328177

Dyżurka pielęgniarek : tel. 166328133

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów