Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 Regulamin udzielania zamówień do 30.000 EURO

Zamówienia 2020

Zamówienia 2018

Zamówienia 2017

ZP.232.3.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego.

ZP.232.4.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji.

ZP.232.5.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni .

ZP.232.6.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa środków czystości z podziałem na zadania .

ZP.232.7.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa czyszczenia i konserwacji układów wentylacji nawiewowo-wywiewnej pawilonu diagnostycznego H (OIOM) .

ZP.232.8.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu naprawczego .

ZP.232.9.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa oraz montaż systemu drzwi automatycznych z kurtyną powietrzną.

ZP.232.10.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa oraz montaż systemu drzwi automatycznych z kurtyną powietrzną.

ZP.232.11.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową lądowiska w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie” .

ZP.232.12.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

ZP.232.13.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamieszczenie ogłoszenia w prasie w ramach promocji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”.

ZP.232.14.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek unijnych w ramach promocji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”.

ZP.232.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fartuchów, serwet chirurgicznych.

ZP.232.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę akcesorii do aparatu wspomagającego oddychanie u noworodków Infant -Flow.

ZP.232.17.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę osprzętu do Diatermii ICC-300.

ZP.232.18.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na naprawę, uruchomienie, programowanie systemu przyzywowego (ackerman) na oddziale wewnętrznym.

ZP.232.19.2017 Ogłoszenie o zamówieniu – przegląd kotłów gazowo-olejowych.