Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Projekt dofinansowany ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego.
Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22844/23/1155/80.
Wartość dofinansowania: 500 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 500 000 zł.
Okres realizacji: 2 listopada 2023 roku – 29 kwietnia 2024 roku.
Cel projektu: pozyskanie i uruchomienie nowoczesnych, robotycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu podniesienia jakości i zwiększenia zakresu rehabilitacyjnych świadczeń medycznych. W ramach projektu będą pozyskane i uruchomione: trzy stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych, trzy mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała, trzy mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych. Urządzenia będą wykorzystywane do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Urządzenia będą dostępne dla pacjentów od nie później niż 29 kwietnia 2024 roku.