Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU

 REALIZACJI ODWIEDZIN W

 ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ 

W LUBACZOWIE

 

 

Od dnia 16.03. 2022r. zostają wznowione odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym.

Zasady:

 • Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną,

numer kontaktowy:

16 632-81-75 do godz. 15:00

16 632-81-77 do godz. 15:00

16 632-81-33

 • Częstotliwość odwiedzin 1 raz w tygodniu
 • W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba
 • Czas odwiedzin do 20 minut
 • Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:

– wypełnić ankietę,

– poddać się pomiarowi temperatury ciała

– zdezynfekować ręce,

– ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos.

 • Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.

Lubaczów 19-10-2016r.

 Pan

Jerzy Owsiak

Prezes Zarządu Fundacji

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Szanowny Panie w imieniu własnym, wszystkich pracowników i pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego     składamy na ręce Pana Prezesa wielkie podziękowania za przekazany sprzęt na potrzeby pacjentów     Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego     działającego przy naszym Szpitalu.

W roku 2016 Fundacja WOŚP przekazała w darze sprzęt o wartości 350,000zł.

Otrzymaliśmy następujący sprzęt medyczny:

 • 41 łóżek     sterowanych elektronicznie z materacami i     szafkami przyłóżkowymi,
 • 2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
 • 1 aparat EKG,
 • 1 podnośnik elektroniczny mobilny z nosidłem z wagą,
 • 4 wózki inwalidzkie,
 • 1 krzesło prysznicowe TR 1000
 • 2 aparaty do mierzenia RR elektroniczne.

Przekazany sprzęt jest niezbędny do leczenia, pielęgnacji i podnoszenia komfortu pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Nowoczesny sprzęt, który otrzymaliśmy od Państwa umożliwia naszym seniorom optymalny powrót do zdrowia i sprawności, jednoczenie ułatwia pracę personelu medycznego.

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Fundacji WOŚP, wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim którzy przyczynili się do poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi, leczonymi w naszym zakładzie..

Nie ukrywam, że liczymy na dalszą pomoc i wsparcie w kolejnych latach.

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie

mgr inż.Stanisław Bury