Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

WYMAGANE DOKUMENTY O PRZYJĘCIE DO ZOL

1. Wniosek (dokumenty do pobrania)

2. Kserokopia kart informacyjnych z ostatnich hospitalizacji.

3. Aktualne wyniki badań.

4. Kserokopia aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia (ZUS, KRUS lub inne).

5. Dowód osobisty do wglądu.

6. Rachunek osobisty (konta pacjenta)

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umieszczenie w ZOL

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Skierowanie

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Skala Barthel