Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.7.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa środków czystości z podziałem na zadania.

Ogłoszenie 21.05.2019r

Załączniki

Wyjaśnienia 24.05.2019r

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 27.05.2019

Wyjaśnienia II 27.05.2019

Informacja z otwarcia ofert 30.05.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty 5.06.2019r