Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.7.2018 Zaproszenie do składania ofert – dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wyjaśnienia 11.04.2018 r.

Wyjaśnienia-II  11.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  16.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  30.04.2018 r.