Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.5.2018 Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienia – 13.03.2018r

Wyjaśnienia – 13.03.2018r

Informacja z otwarcia ofert – 16.03.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty – 22.03.2018r