Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.15.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu naprawczego.

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Modyfikacja 25.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 28.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.06.2018 r.