Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.12.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu naprawczego.

.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Modyfikacja 13.06.2018r

Wyjaśnienia 15.06.2018r

Wyjaśnienia 18.06.2018r

Wyjaśnienia 18.06.2018r

Zestawienie ofert 21.06.2018r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 21.06.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie nr 1 – 22.06.2018r