Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1.Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

2. Gotowość lekarzy anestezjologów do udzielania świadczeń zdrowotnych  w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania na Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 725 do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2022r.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 725  do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2022r.

5.Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.2020r. do 31.12.2022r.

6. Udzielanie lekarskich specjalistycznych konsultacji urologicznych pacjentom Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Ogłoszenie 04.12.2019r

Klauzula informacyjna dla oferentów

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – anestezjologia

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Gotowość lekarzy anestezjologów do udzielania świadczeń zdrowotnych  w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania na Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – anestezjologia (pod telefonem)

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 725 do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – anestezjologia (w godzinach od 7:25-15:00)

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 725  do godz. 1500 w dni powszednie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – rehabilitacja neurologiczna

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – neonatologia

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2019r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich specjalistycznych konsultacji urologicznych pacjentom Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od  01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – konsultacje urologiczne