Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.7.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę podłoży, testów oraz odczynników z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatu.

Ogłoszenie 29.10.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 31.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 6.11.2019r.

Zawiadomienie o wyborze ofert 14.11.2019r.