Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.7.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do aparatów  oraz drobnego sprzętu  medycznego z podziałem na 26  części

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 24.08.2018 r.

Wyjaśnienia i modyfikacje 27.08.2018 r.

Wyjaśnienia i modyfikacje 28.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 31.08.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 18.09.2018r