Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.5.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Ogłoszenie 22.10.2019r

SIWZ

Załączniki

Modyfikacja 23.10.2019 r.

Wyjaśnienia 24.10.2019 r.

Wyjaśnienia 25.10.2019 r.

Wyjaśnienia, modyfikacja  25.10.2019 r.

Wyjaśnienia  25.10.2019 r.

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 29.10.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.10.2019r

Informacja z otwarcia ofert 04.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.11.2019r