Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.15.2018 – Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Ogłoszenie 13.12.2018r

Załącznik 1.B

Modyfikacja 17.12.2018r

Modyfikacja 19.12.2018r

Wyjaśnienia 20.12.2018r

Informacja z otwarcia ofert 28.12.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 02.01.2019r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.01.2019r.