Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.6.2018 Zaproszenie do składania ofert – rozbudowa środowiska terminalowego.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wyjaśnienia 10.04.2018r

Informacja z otwarcia ofert 13.04.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.04.2018r