Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.3.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

Ogłoszenie 04.03.2019r

Załączniki

Wyjaśnienia 7.03.2019r

Wyjaśnienia II 7.03.2019r

Wyjaśnienia 8.03.2019r

Informacja z otwarcia ofert 12.03.2019r

Sprostowanie 13.03.2019r

Zawiadomienie o wyborze 13.03.2019r