Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.19.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

.

Ogłoszenie – 23.07.2018r

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Wyjaśnienia i załączniki do wyjaśnień 01.08.2018r.

Wyjaśnienia i załączniki do wyjaśnień 02.08.2018r.

Wyjaśnienia 06.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert 10.08.2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.08.2018r.