Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci lekarskiej obsługi radiologicznej pacjentów SP ZOZ w Lubaczowie.

2.Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich).

3.Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich).

4.Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej (bez dyżurów lekarskich) oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej.

5.Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 a także pełnienie dyżurów lekarskich w ilości ok. 200 godzin miesięcznie zgodnie z zapotrzebowaniem Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Ogłoszenie 07.11.2019r

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci lekarskiej obsługi radiologicznej pacjentów SP ZOZ w Lubaczowie tj. wykonywanie i opisy badań USG, opisy zdjęć RTG, wykonywanie badań tomograficznych oraz ich opisy w miejscu Zamawiającego (bez teleradiologii).

Formularz ofertowy – radiologia

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.11.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – „Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym w dni robocze w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2019r.  do 31.11.2021r.”

Formularz ofertowy – Pediatria

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.11.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału pediatrycznego w godzinach od 725 do 1500 (bez dyżurów lekarskich) w okresie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r.”

Formularz ofertowy – Pediatria Kierownik

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.11.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej (bez dyżurów lekarskich) oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej w okresie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

Formularz ofertowy – Chirurgia

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.11.2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych w dni robocze w godzinach od 725 do 1500, a także pełnienie dyżurów lekarskich w ilości około 200 godzin miesięcznie zgodnie z zapotrzebowaniem Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w okresie od 01.12.2019r. do 31.11.2021r.

Formularz ofertowy – Wewnętrzny

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.11.2019 r.