Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

1. Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ w Lubaczowie w okresie  od 1.01.2020r.  do 31.12.2022r.

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej (bez dyżurów lekarskich) oraz pełnienie funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

4. Gotowość lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pion internistyczny i pion chirurgiczny) SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Przedłużenie terminu składania ofert 17.12.2019r

Ogłoszenie 02.12.2019r

Klauzula informacyjna dla oferentów

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ w Lubaczowie, oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie.

Formularz ofertowy – ortopedia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ w Lubaczowie, oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej  i bloku operacyjnym oraz pełnienia funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – chirurgia kierownik

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale chirurgii ogólnej  i bloku operacyjnym oraz pełnienia funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – nocna i świąteczna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Gotowość lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – nocna i świąteczna pod telefonem

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Gotowość lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w ramach pełnionych dyżurów lekarskich „pod telefonem”, a także udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w razie wezwania w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pion internistyczny i pion chirurgiczny) SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Formularz ofertowy – szpitalny oddział ratunkowy

Zawiadomienie o wyborze oferty