Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Pozyskanie i uruchomienie nowoczesnych, robotycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu podniesienia jakości i zwiększenia zakresu rehabilitacyjnych świadczeń medycznych

Szpital Powiatowy w Lubaczowie wziął udział w ogłoszonym 25 sierpnia 2023 roku konkursie Ministerstwa Zdrowia (nr konkursu FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023) i pozyskał 0,5 mln zł dofinansowania z subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego. Celem konkursu było wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez zastosowanie w rehabilitacji urządzeń robotycznych.

Dzięki dofinansowaniu pacjenci szpitala będą mogli korzystać w rehabilitacji z platformy balansowej umożliwiającej ocenę ruchów w łańcuchu zamkniętym.  Platforma umożliwia również trening siłowy kończyn dolnych, obiektywną ocenę równowagi i ryzyka upadku. Urządzenie działa w trybie statycznym i dynamicznymi.

Szpital pozyskał również bieżnię zaprojektowaną specjalnie do rehabilitacji chodu u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi oraz ortopedycznymi w różnym wieku. To zautomatyzowane urządzenie współpracuje z pacjentem za pomocą dźwięków i obrazów, umożliwia trening dróg nerwowych i przyśpiesza powrót do normalnej zdolności chodzenia. Bieżnia  analizuje i zapamiętuje postępy w rehabilitacji konkretnego pacjenta.

Placówka wzbogaciła się również o system odciążający (działający samodzielnie lub we współpracy z bieżnią) umożliwiający zmniejszenie obciążenia kończyn dolnych do 40% u pacjentów z zaburzeniami chodu. Wskazany w szczególności w schorzeniach neurologicznych, takich jak:   choroba Parkinsona, niepełne urazy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane SM, porażenie mózgowe, uraz mózgu oraz inne zaburzenia ruchowe wpływającymi na chód.

Powyższe urządzenia stacjonarne stosowane w schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych, reumatologicznych zostały uzupełnione przez mobilne urządzenia do poprawy ruchomości stawów kończyny dolnej  i kończyny górnej. Urządzenia umożliwiają bierną mobilizację stawów (maszyna niejako sama porusza danym stawem) i rehabilitację stawów biodrowych i kolanowych, skokowych, stawu barkowego, łokciowego i nadgarstkowego.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website