Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Informacja

Informujemy , że zgodnie z zarządzeniem nr 46/2023 dyrektora z dnia 15 listopada 2023r. Dzień 29.03.2024r. Jest dniem wolnym w SPZOZ. W tym dniu nie pracują wszystkie poradnie oraz nie wykonuje się w tym dniu badań laboratoryjnych dla pacjentów poza szpitalnych .

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website