Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Szpital Powiatowy w Lubaczowie wziął udział w ogłoszonym 25 sierpnia 2023 roku konkursie Ministerstwa Zdrowia (nr konkursu FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023) i pozyskał 0,5 mln zł dofinansowania z subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego. Celem konkursu było wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń