Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Możliwość wykonania bezpłatnego testu antygenowego w SP ZOZ Lubaczów

Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 28 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez laboratorium/mobilny punkt pobrań.

Minister Zdrowia informuje, że od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wykonać bezpłatny test antygenowy w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzony przez pracownika laboratorium albo mobilnego punktu pobrań (zwanego dalej punktem). Lista laboratoriów/punktów biorących udział w programie będzie sukcesywnie aktualizowana i udostępniana opinii publicznej na stronie pacjent.gov.pl.

Od poniedziałku do piątku będą wykonywane testy antygenowe w SP ZOZ Lubaczów.

Telefon do miejsca udzielania  świadczenia 731645850

Godziny wykonywanych testów : 12:00 – 15:00

 

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website