Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zatrudnimy logopedę

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowych, w pełnym wymiarze czasu pracy logopedę do pracy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: (16) 632-81-00, lub osobisty w Sekretariacie SP ZOZ w Lubaczowie  w godzinach od 725 – 1500. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

Dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie

Leszek Kwaśniewski

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website