Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.9.2020 – Dostawa rękawic medycznych

Ogłoszenie 21.09.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 28.09.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.09.2020

Informacja z otwarcia ofert 30.09.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty 09.10.2020