Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.7.2020 – Przetarg nieorganiczny na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i innych z podziałem na części.

Identyfikator postępowania: f079a559-2d20-4bb8-9e86-bcdaba46fa7f

Link do klucza publicznego: otwórz

Ogłoszenie 26.08.2020r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 31.08.2020 r.

Wyjaśnienia 03.09.2020 r.

Wyjaśnienia 09.09.2020 r.

Wyjaśnienia 14.09.2020 r.

Wyjaśnienia 17.09.2020 r.

Sprostowanie 28.09.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert 28.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 30.09.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 26.10.2020 r.