Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.6.2020 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu  medycznego  

Ogłoszenie 10.06.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 12.06.2020 r.

Wyjaśnienia 16.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 19.06.2020 r.

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert 23.06.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty i ofertach odrzuconych 9.07.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty i ofertach odrzuconych 14.07.2020r.