Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.4.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 29  części.

Ogłoszenie 17.10.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 22.10.2019r

Informacja z otwarcia ofert 25.10.2019r

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.11.2019r