Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.4.2018 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 50 zadań.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 21.05.2018 r.

Przesunięcie terminu składania ofert 22.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.05.2018 r.

Wyjaśnienia 23.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert 28.05.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.06.2018r

Zawiadomienie o wyborze oferty 20.06.2018r