Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.2.2019 – Przetarg nieorganiczny na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych z podziałem na części.

Identyfikator postępowania:  14f518ae-51a7-4e38-ab7f-8bb6bde1c684

Link do klucza publicznego:  otwórz

Ogłoszenie 07.08.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 13.08.2019r

Wyjaśnienia 14.08.2019r

Wyjaśnienia 20.08.2019r

Wyjaśnienia 21.08.2019r

Informacja z otwarcia ofert 09.09.2019r

Zawiadomienie o wyborze ofert 1.10.2019r

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty część 21 – 8.10.2019r