Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.12.2019 – Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 7 części .

Ogłoszenie 27.11.2019r

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia 02.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 05.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 17.12.2019 r.