Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.261.1.2020 – Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, rękawic medycznych materiałów opatrunkowych, , pieluchomajtek.

Ogłoszenie 29.01.2020r.

SIWZ

Załączniki

Wyjaśnienia, modyfikacja 04.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 07.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 14.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 18.02.2020 r.