Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.9.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa odczynników do badań immunohematologicznych.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 21.05.2018r

Informacja z otwarcia ofert 24.05.2018r